Trò chuyện một chút với Harry Potted

10 XP

Tiêu đề hấp dẫn

Viết một hoặc hai đoạn văn mô tả sản phẩm, dịch vụ hoặc một tính năng cụ thể.
Để thành công, nội dung bạn viết cần phải hữu ích cho người đọc.

Liên hệ

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Tiêu đề phần

Viết một hoặc hai đoạn văn mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
Để thành công, nội dung bạn viết cần phải hữu ích cho người đọc.

Bắt đầu từ khách hàng – tìm hiểu điều họ muốn và mang lại điều đó cho họ.

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với Harry Potted, chắc chắn phần trả lời của anh ấy rất thú vị!

Lượt xem
5 Tổng lượt xem
0 Lượt xem của thành viên
100 Lượt xem công cộng
Tác vụ
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ webpage theo email.

1. Bạn có nghĩ Harry Potted là một cái tên hay không?
2. Bạn đã đọc toàn bộ bài viết?
Nguồn bên ngoài